Systemy sterowania BMS

Posiadamy wieloletnie i bogate doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji systemów automatyki sterującej, zarządzającej BMS – Building Management System.

Wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia, czujniki oraz detektory umożliwi sterowane i nadzorowane przez centralny system, integrujący we wszystkie istniejące w budynku rozwiązania technologiczne.

Dzięki informacjom pochodzącym z różnych źródeł, budynek wyposażony w BMS może reagować na zmiany środowiska wewnętrznego budynku oraz czynniki zewnętrzne. Pozwala to na maksymalizację funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji oraz obsługi urządzeń.