Opera na Zamku w Szczecinie

Obiekt: Opera na Zamku w Szczecinie

Lokalizacja: Szczecin

Generalny Wykonawca: Calbud

Rok realizacji: 2015

Strona www obiektu: http://www.opera.szczecin.pl

Realizowane systemy:

  • Centralna Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji
  • Automatyka Pomiarowa oraz sterująca HVAC
  • Instalacja chłodu technologicznego – woda lodowa
  • Systemy Klimatyzacji freonowej  Multi Split / Split
  • Instalacja oddymiająca
  • Instalacja nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem
  • Agregaty Wody Lodowej
  • HVAC MS – Automatyka zarządzająca systemem HVAC budynku