Obiekt produkcyjno – biurowy RADIOMETER w Stargardzie

Obiekt: Fabryka Medyczna Radiometer

Lokalizacja: Stargard

Generalny Wykonawca: Prime Construction

Rok realizacji: 2016

Strona www obiektu: https://www.radiometer.pl

Realizowane systemy:

  • Centralna Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji
  • Automatyka pomiarowa oraz sterująca HVAC
  • Instalacja chłodu technologicznego – woda lodowa
  • Systemy Klimatyzacji freonowej Multi Split / Split
  • Chłodnia Magazynowa
  • Instalacja nawilżania powietrza
  • BMS / HVAC MS  – System zarządzający układami HVAC obiektu