Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie

Obiekt: Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie

Lokalizacja: Szczecin

Generalny Wykonawca: Wrobis

Rok realizacji: 2010 – 2011

Realizowane systemy: 

  • Centralna Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji
  • Automatyka Pomiarowa oraz sterująca HVAC
  • Instalacja chłodu technologicznego – woda lodowa
  • Systemy Klimatyzacji freonowej Multi Split / Split
  • Instalacja nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem